G. Van den Keybus

Licentiaat kinesitherapie
Riziv 1-5-17285-16-522
Bredabaan 140
2990 Wuustwezel - Braken

Tel 03 669 88 90

Mail Uw browser ondersteund geen javascript.

Ontstaan en evolutie van klachten

Bewegen , we doen het de hele dag, heel de tijd, van baby tot volwassenen. Als volwassenen gaat onze aandacht vooral naar wat moet en minder naar de manier waarop we ons houden en bewegen. Sta je wel eens stil hoe je beweegt tijdens de dagdagelijkse activiteiten, op het werk, hobby, sport,……..?

Bewegen is leven, leven is bewegen, bewegen is leren, dit gedurende heel onze levensloop.

Hopelijk loopt alles vlot en blijf je klachtenvrij. Dit betekent dat er een goed evenwicht is tussen wat je doet en wat je lichaam aankan, dat de verhouding belasting en belastbaarheid in orde is.

Soms gaat het echter fout. Bewegen gaat niet meer vanzelf, je lichaam geeft signalen dat er iets niet in orde is. Je krijgt klachten zoals pijn, vaak word je ook beperkt in je bewegingen, ooit al eens een stijve nek gehad, rugpijn,….? Dan herken je dit wel, meestal herstelt het lichaam zich spontaan, soms blijft de klacht voortduren. Meestal wijst pijn op een overbelasting. Deze kan plots en hevig zijn bv bij een val of ongeluk. Pijn kan ook ontstaan door een foutief bewegingspatroon, een slechte gewoonte. Meestal weet je dan niet vanwaar de pijn vandaan komt.

Meestal kan je stellen dat een niet “doorvoelde “ manier van bewegen maw een onveilige, ongecoördineerde manier van bewegen of een foute houding de reden van de klachten zijn. Dit zorgt dat het lichaam (over)belast wordt en hierdoor (meer) aan draagkracht verliest. Het lichaam wordt kwetsbaarder en de kans op overbelasting neemt toe. Met aandacht op een “doorvoelde” manier leren bewegen , met aandacht op een “doorvoelde” manier je houding verzorgen kan je van veel ellende besparen. Hoe we bewegen is belangrijker dan hoeveel.

Acute klachten kunnen chronisch worden wanneer we blijven volharden in een foutief houdings- en bewegingspatroon.

Chronische klachten zijn niet alleen moeilijker te behandelen. Ze hebben ook een grote psychologische en sociale impact.

De manier waarop men met zijn aandoening omgaat kan veel bijdragen tot spoedig herstel of tot het snel hernemen van de dagelijkse activiteiten.

Dit blijkt ook uit heel wat studies. Wie actief meewerkt heeft de beste uitkomstmogelijkheden. (dwz de beste kansen op een spoedig herstel)

Dit kan door de adviezen die je krijgt toe te passen en de aangeleerde, veilige ,

Gecoördineerde bewegingen (études van doorvoeld bewegen) uit te voeren , niet enkel in de praktijk, maar vooral de andere uren van de dag. (24 uren model en pro-actief beleid) .

Je moet je slechte gewoontes afleren. Een verandering in houdings- en bewegingspatroon is wenselijk wil men letselprogressie en chroniciteit voorkomen en / of verhelpen.

“doorvoeld bewegen” dient in de plaats te komen.

Door onze manier van leven zijn wij in onze moderne maatschappij vaak ver afgeweken van wat een gezonde, natuurlijke manier van bewegen hoort te zijn.

Hoe we bewegen wordt onder- en voorbewust geregeld.

Om de manier van bewegen te wijzigen dient een leerproces te worden opgestart. , “doorvoeld bewegen”. Dit begint met onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam, naar uiteindelijk onbewust bekwaam.

Wil je een beknopte uitleg klik op  “methodes” dan op doorvoeld bewegen.

Wil je een uitgebreide uitleg ga dan naar de site van www.doorvoeldbewegen.be of lees het boek van de bezieler van deze methode Jan B. Eyskens “Body in peace. Waarnemen , bewegen en energie bij aanhoudende pijn en vermoeidheid.