G. Van den Keybus

Licentiaat kinesitherapie
Riziv 1-5-17285-16-522
Bredabaan 140
2990 Wuustwezel - Braken

Tel 03 669 88 90
Fax 03 669 54 66

Mail Uw browser ondersteund geen javascript.

Doorvoeld bewegen (J.B. Eyskens)

Dr Stephin Levin, een orthopedisch chirurg vroeg zich af hoe we ons kunnen “oprichten” als de uiteindelijke vector van al onze spieren naar binnen en beneden gericht is. Dr Levin is een wereldautoriteit op het gebied van biotensegrity. Volgens dr Levin richten we ons op dankzij biotensegrity.  Uitgaan  van het lichaam als biotensegriteit vraagt een andere manier van handelen bij klachten . De methodiek is “doorvoeldbewegen” met posture release imagery (John Appleton) en Dart’s procedures als methode om uithouding te vergroten van juist die spiervezels die ons oprichten.

Het heeft geen zin om te oefenen als de bestaande manier van bewegen en de interne representatie fout is. Elke oefening  zou het ongewenste bewegingspatroon handhaven. Als therapeut willen we de verstoorde lichaamsrepresentatie gaan beïnvloeden. We gaan de cirkel van pijn en de lichamelijke reactie hierop  doorbreken en het plezier in bewegen herstellen.

Doorvoeld bewegen is een leerproces om de wijze van houden en bewegen van het lichaam natuurlijker en  energiezuiniger te maken. Het programma heeft als doel een goede samenwerking te verwerven tussen de (lichaams-)delen en het menselijk lichaam als geheel bij het dagelijks functioneren. Zo kom je tot een spaarzame en zuinige manier van bewegen. De vorm en functies van het lichaam zijn immers één geheel. Doorvoeld bewegen is de weg van “onbewust-onbekwaam naar “onbewust-bekwaam.” Je hoeft dan niet meer na te denken over hoe je een taak uitvoert, het gaat dan vanzelf, vanuit je ‘eigen’.  
 
Doorvoeld bewegen omvat acht ‘basis études’, te zien als leermomenten (en dus niet te verstaan als oefeningen . Etudes gebruiken specifieke hints( cues) om de doodgewone dagdagelijkse houdingen (liggen, staan zitten, gaan, enz ) zo efficiënt  mogelijk te kunnen uitvoeren. Gezien de manier waar we gebruik van maken om ons opgericht te houden, om ons te bewegen en om ons te verplaatsen voorbewust wordt gevormd (taal komt hiervoor vaak te laat), worden specifieke hints gebruikt. Het woord étude werd overgenomen van Vsevolod Meyerhold, theaterregisseur in Moscou, die in parallel met de bewegings-wetenschappelijke bevindingen van Nikolaï Bernstein zijn acteurs leerde een juiste lichaamsvorm aan te nemen vooraleer taal ( in dit geval de theatertekst) toe te voegen.

Door het zich eigen maken van deze études leer je om minder snel op prikkels van buitenaf te reageren. Zo kan je meer vanuit jezelf functioneren  en geraak je minder “gestrest”. Het ontspannen gevoel is dan een natuurlijke basishouding. Daarom krijg je bij “ doorvoeld bewegen” een uitnodiging in de plaats van een opdracht.

Door het herhaaldelijk uitvoeren van de études wordt je hele lichaam geleidelijk  als anders, lichter, vlotter en meer efficiënt ervaren. De aangeleerde hints krijg  je op een memoblad mee om er thuis, dagelijks, mee aan de slag te gaan.

Beelden zijn duizend woorden waard.

Aansluitend bij deze études worden de beelden van John Appleton gebruikt. Door  te werken met specifieke beelden word je gestimuleerd om je rechter hersenhelft te gebruiken bij het aansturen van je lichaam. Hierdoor gaan de bewegingen en/of activiteiten minder aanvoelen als “moeten”. Voor meer informatie zie www.posturereleaseimagery.org

De bewegingsétudes zijn dynamisch van aard, gemakkelijk uit te voeren en vooral leuk om te doen. In plaats van de bewegingsbaan te volgen die door gewoonte, door overwaakzaamheid, door oogsturing als normaal aanvoelt, leert de cursist “wachten”. Wachten op geschiktere lichaamsreflexen. Wachten op de reflexen die door het bewegingszintuig zelf worden gegenereerd. Pas dan stuurt de cursist zijn lichaam minder aan op basis van exogene prikkels (prikkels die vanuit zijn buitenwereld afkomstig zijn, voornamelijk oogprikkels)maar meer vanuit endogene prikkels (prikkels die vanuit het lichaam zelf afkomstig zijn doch geen pijnprikkels zijn). Pas dan voelt bewegen weer eenvoudig aan. Gewoon. Pas dan heeft men niet meer het gevoel ‘tegen zichzelf’ te moeten vechten bij het uitvoeren van dagelijkse bewegingen. Door te leren “doorvoeld bewegen” worden vreemd aanvoelende bewegingsvormen geïntegreerd en voelen ze na een tijdje vertrouwd aan. Pas dan zal men niet steeds moeten nadenken over hoe men beweegt. Men is daardoor overgestapt van ‘zelfsturing’ op ’lichaamssturing. Van nadenken op “voorbeelden”.

Kijk op www.doorvoeldbewegen.be voor meer informatie.